Na een opleiding gevolgd te hebben als balletdocent, startte ik een balletschool in Nieuwkoop.

Deze school heb ik 15 jaar geleid. Daarna ben ik 5 jaar naar de Vrije Akademie gegaan om me

vooral te richten op het beeldhouwen. Ik kreeg van de Gemeente Nieuwkoop een atelier aangeboden

in de kern van het dorp, waar ik werk en beeldhouwlesgeef.

Ik kreeg veel portretopdrachten o.a. van Koning Willem Alexander voor het gemeentehuis en van

Youp van ‘t Hek voor theater Carré en van het DeLaMartheater het portret van Wim Sonneveld.

Grote beelden in openbare ruimten: o.a. een herdenkingsmonument voor alle oorlogslachtoffers en

een beeld van een Rietsnijder.

Els van Foeken 2017 Els van Foeken 2017 Els van Foeken 2017 Els van Foeken 2016 Els van Foeken 2016 Els van Foeken 2016